РАБОТЕН ПРОЦЕС

#
Работен процес Кухинообразувател

Получаване на DWG файлове със статически изчисления, кофражни планове, арматурни планове. Изработване на инвестиционен проект по част конструктивна.

Работен процес Кухинообразувател

При получена оферта, произвеждаме кухинообразувателите в наше производство, което гарантира качество и коректно спазване на срокове за доставки. Доставяме продуктите, спомагаме за тяхното сглобяване и асистираме при полагането им в строителния процес.

Работен процес Кухинообразувател

Наблюдаваме дали всички предписания са изпълнени спрямо изискванията на партньорите ни от Германия. Присъстваме по време на наливането на бетона и контролираме процеса. Винаги сме насреща при възникнали допълнителни въпроси.