Кухинообразувател

Немска инженерна технология.

Швейцарска прецизност.
Как работим?
Кухинообразувател

Най-малка височина на плочата:

Системата за олекотяване на стоманобетонни конструкции е измислена преди повече от двадесет години в Германия. Идеята наподобява касетираните тавани, но е значително по функционална и ефикасна. Продуктите се имплементират на етап проектиране, като пресмятането е изключително опростено. Поради методиката на работа с телата и тяхното специфично позициониране само и единствено в плочите, изчисленията с нашият продукт се извършват изключително бързо и безпроблемно от всеки един инженер или проектант. Телата позволяват оптимизация и редуциране с до 35% от общото количество използвани бетон и арматура. Това от своя страна води до значителни икономии както във финансов така и във времеви аспект.

Телата се поставят между долен и горен ред на арматура, след което се преминава към наливане на бетон. Напълно съвместим с най-широко разпространените класове бетон, продуктът безпроблемно спестява до 42 кг тегло във всяко едно тяло.

Кухините пристигат на обекта на две отделни половини които се сглобяват в рамките на броени секунди. Специфичният им дизайн, позволява спокойното придвижване на работниците върху тях, без да има опасения от счупени или пукнати тела.

Кухинообразувателите се произвеждат от 100% рециклиран пластмасов полипропилен, което допринася значително за запазване на екологичното равновесие и допринася за спечелване на точки по всички екологични сертификати като Leed и Breeam.

Можем да обобщим, че най-после и у нас има ефективни, икономични и екологичносъобразни продукти в сектор строителство.

Брошура

Как работим?