Ъглова система

Как работим?
Ъглова система

С Геопанел ъглите се оформят лесно, тъй като системата включва специални вътрешни и външни ъглови панели, които работят заедно с различни по размер малки Геопанел елементи. Стандартните ъглови модули Геопанел са подходящи за оформяне на стени сдебелина от 100 mm и повече, със стъпки от 50 mm и сепредлагат на стъпки от 605 mm във височина. Елементите Геопанел 120x60 - стандартният градивен елемент на кофражната система - винаги се поставят един срещу друг, за да образуват стени и се подравняват, за да позволят на прътите да преминат през тях. Тъй като относителното положение на вътрешния и външния ъгъл варира в зависимост от дебелината на стената, се използват различни по размер малки Геопанел елементи за запълване на празнината между външния ъглов панел и най-близкия елемент Геопанел 120x60. Възможните комбинации от размери на стените са многобройни, кратката справка на тази страница е от техническото ръководство на Геопанел, където има по-задълбочени подробности. Ъгловият кофраж Геопанел използва прътове за подравняване за постигане на най-голяма здравина и прецизност. Подробности за позицията и количеството на прътите за подравняване също са показани в техническото ръководство.

Как работим?